Uit het WK-archief van Lex van Drooge #1

Deze zomer is Nederland voor de tweede keer organisator van het WK Roeien. Lex van Drooge was secretaris van de Commissie Wereldkampioenschappen 1977. Hij haalt herinneringen op aan het WK: 'Oranjes op de Bosbaan'.

"U allen mijn hartelijke ge­lukwensen met het 60-ja­rig bestaan van Uw Bond en mijn allerbeste wensen voor het welslagen van deze wereldkampioen­schappen, die voor U van zo grote betekenis zijn", was getekend De Prins der Nederlanden.

Voor het WK van 1977 schreef Prins Bernhard een kort voorwoord in het officiële programmaboek. Het eerste WK Roeien in Nederland viel samen met de viering van het twaalfde lustrum van de Konink­lijke Nederlandse Roeibond. Daar mocht het Koninklijk Huis natuurlijk niet bij ontbreken.

We moesten erop wachten tot de laatste dag van het toernooi, maar het bezoek van prinses Beatrix met prins Claus en hun zonen was een van de hoogtepunten van het WK.

De komst van de prinselijke fami­lie was strak voorbereid en goed ge­repeteerd. Beatrix en Claus zouden in een boot vanaf de start van de Bosbaan naar het ereschavot voor de hoofdtribune varen. Het verliep soepel, maar één dingetje hadden we over het hoofd gezien. Door de vele kabels die voor de wedstrijden over de baan waren gespannen was de onderdoorgang heel laag geworden. De wuivende leden van het koningshuis en andere dele­gatieleden aan boord moesten daarom razendsnel bukken om niet te worden onthoofd.

In 1977 al konden de wedstrijden op de Bosbaan gevolgd worden vanaf tribunes gemonteerd op een Daf-truck. De rijdende tribunes zijn een Nederlandse vinding die nog altijd op nieuwsgierigheid kan rekenen van internationale bezoe­kers. Tijdens het WK kon voor 2,50 gulden een kaartje worden gekocht voor de voorwedstrijden, een ritje tijdens de finale was 5,00 gulden.

De conducteur op de rijdende tribune had de opdracht gekregen om niemand onbetaald mee te laten rijden. De beste man nam zijn taak zeer serieus want hij wilde zelfs de voorzitter van het organisatie­comité, Jan Fortuin, voor een ritje laten betalen. Tot hilariteit van het meerijdende publiek.

De prinsen zagen de truck en wil­den natuurlijk dolgraag ook op de rij­dende tribune meerijden. Daar was geen rekening mee gehouden in het protocol. Een aantal mensen in de organisatie vond het geen goed idee vanwege het veiligheidsrisico, maar de jongens stonden erop en hun moeder vond het goed.

Het WK van 1977 moet het mo­ment zijn geweest dat de prinsen het roeivirus te pakken kregen. In het voorjaar van 1995, doopte Prins Willem-Alexander de nieuwe boot van de Holland Acht. Het team was bezig aan de Olympische mis­sie. In overhemd met das nam de aanstaande koning plaats in de boot en voer hij een stukje mee over de Bosbaan.

Toen de Holland Acht op de Olympische Spelen van Atlanta goud haalde, was Willem-Alexander de eerste om de Olympisch kam­pioenen te feliciteren. Hij wurmde zich, tegen het protocol in uiteraard, door het cordon beveiligers, om Rienks, Florijn en de andere leden van de acht in de armen te vliegen.


Deze tekst verscheen eerder in de WK-krant van juli. Lees de hele krant.